Verkiezingsprogramma 2022-2026

De VVD in Waalre is trots op het programma, dat samen met de leden is geschreven. U kunt het programma vinden in de bijlage.

We wonen in een prachtig dorp. Kleinschalig in het groen, en toch dichtbij alle voorzieningen van de Brainport regio. Wij zijn trots op onze zelfstandige gemeente Waalre, die wordt bestuurd door onze eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan u om te bepalen wie er in onze gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

In de afgelopen periode hebben wij laten zien dat VVD Waalre in de raad het verschil maakt. Zo hebben we ons sterk gemaakt voor een lage OZB en tegen windmolens bij het Gat van Waalre. De komende vier jaar gaan wij Waalre nog mooier, veiliger en betaalbaarder maken. Hoe? Dat kunt u  lezen in ons verkiezingsprogramma, dat als bijlage is te downloaden.

Onze speerpunten

  • VVD Waalre wil 1000 nieuwe huur- en koopwoningen realiseren in alle segmenten. Het bouwtempo moet omhoog, zodat iedereen in Waalre een betaalbare woning kan vinden.
  • Fijn wonen in Waalre betekent natuurlijk ook veilig wonen in Waalre. Wij willen de zichtbaarheid van politie en boa’s vergroten en de handhavingscapaciteit uitbreiden.
  • Wij willen duurzame energie kleinschalig opwekken in plaats van met windmolens. Inwoners en ondernemers verdienen alle ruimte voor eigen initiatieven om hieraan een bijdrage te leveren. Want verduurzaming moet kunnen rekenen op lokaal draagvlak.
  • Ook onze dorpscentra blijven wij aandacht geven. Gratis parkeren hoort daar natuurlijk bij! Lokale ondernemers krijgen de ruimte, om zo het hart van Aalst en Waalre echt te laten bruisen. We zorgen dat lokale lasten, zoals de OZB, zo laag mogelijk blijven.