Nieuws

 • Eerste digitale raadsvergadering in Waalre

  12 mei 2020 Was een historische dag voor de gemeenteraad van Waalre. De eerste digitale raadsvergadering ooit! Na wat kleine opstartproblemen met de uitzending van de raadsvergadering verliep de avond goed. Er zijn weer besluiten genomen om van Waalre een nog mooiere gemeente te maken! Lees verder

 • Natuurbelevings Centrum Gat van Waalre komt er!

  Met steun van de VVD is in de raadsvergadering van 18 februari door de Gemeenteraad met ruime meerderheid het voorstel tot realisatie van een natuurbelevingscentrum aan waterplas de Meeris (gat van Waalre) aangenomen. Lees verder

 • Procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst 2.0 unaniem aangenomen

  Bij de ‘visie vitaal dorpshart 2.0’ heeft de VVD aangegeven voorstander te zijn van een organische aanpak. Deelprojecten moeten individueel opgepakt kunnen worden zonder dat dat ten koste gaat van de algehele samenhang. Alle opties moeten worden opengehouden en kansen moeten worden benut. Nu bespreken wij hoe het proces er uit gaan zien. Lees verder

 • Vacature Fractievertegenwoordiger VVD-Waalre

  Ben je iemand die geïnteresseerd is in de lokale politiek? Ben je lid van de VVD of bereid dat te worden? Woon je in Waalre? Wil jij graag bijdragen aan de toekomst van Waalre? Aan de vrijheid voor iedereen om zijn toekomst zelf vorm te geven? En aan een veilig en bereikbaar Waalre? Lees verder

 • Startnotite Toerisme en Recreatie aangenomen

  Op 21 januari heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem de startnotitie Toerisme en Recreatie van VVD Wethouder Loek Kruip aangenomen. Lees verder

 • Nieuwjaarsborrel 2020

  Op 22 januari vindt de Nieuwjaarsborrel plaats van VVD Waalre Lees verder

 • VVD Meets DDW 2019

  Het VVD-netwerkbestuur Brainport Regio en de VVD Statenfractie nodigen u uit voor het evenement “VVD meets DDW” op zaterdag 26 oktober. Lees verder

 • Doorstart coalitie Waalre

  De fracties AWB, VVD en CDA in de gemeenteraad van Waalre hebben met teleurstelling kennis genomen van de aankondiging van de fractie ZW14 geen deel meer te nemen aan het onderzoek naar een doorstart van de coalitie. De fracties AWB, VVD en CDA hebben daarop volgend overeenstemming bereikt over een doorstart van de coalitie met deze drie partijen. Lees verder

 • VVD Waalre verkent oplossing bestuurscrisis

  Helaas hebben de fracties van VVD en CDA in Waalre moeten besluiten de deelname aan de coalitie te beëindigen. Ons is gebleken dat er principiële en onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn over de duiding van en de omgang met de samenwerkingsafspraken zoals vastgelegd in het Waalres Akkoord Lees verder

 • Daan Damen nieuwe fractievoorzitter in Waalre

  Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Waalre op 5 februari 2019 heeft Enid Gremmée het voorzitterschap van de fractie overgedragen aan Daan Damen. Enid zit inmiddels in haar derde term als raadslid en vertelde de raad dat dit een goed moment is om het stokje over te dragen Lees verder

 • Lid van Verdienste

  Op de ledenvergadering van 21 november heeft Loek Kruip de VVD-oorkonde “Lid van verdienste” in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de VVD Brainport Regio, Jan Rolfes. Lees verder

 • Loek Kruip beëdigd als Wethouder in de gemeente Waalre

  Loek Kruip beëdigd als Wethouder in de gemeente Waalre Lees verder

 • Gemeenschappelijke regelingen

  Met een aantal organisaties heeft Waalre samen met andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling: De 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant zijn eigenaar van: GGD, Omgevingsdienst (ODZOB), Brandweer (Veiligheidsregio) en de Metropoolregio (MRE). Lees verder

 • VVD-Waalre verkiezingsprogramma 2018-2022

  De VVD is een partij die uitgaat van kansen en oplossingen en niet van bedreigingen en problemen. Wij kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. We zijn er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid of religie en kijken niet naar iemands afkomst, maar naar zijn of haar toekomst. Lees verder

 • De VVD-Waalre vernieuwd.

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de VVD-Waalrede kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Lees verder