• Update vanuit VVD Waterschap-bestuurder Jos Kuppens

  © VVD

  De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf en hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop onze provincie en de gemeenten gezamenlijke taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Lees verder

 • VVD-Dag: Innovatief Nederland met Klaas Dijkhoff

  © VVD

  Nederland loopt voorop in de wereld op het gebied van innovatie. En dat is maar goed ook. Innovatie biedt geweldige kansen voor de toekomst. Maar hoe zorgen wij dat ons land ook de komende jaren voorop blijft lopen? Daarover willen wij met jou, samen met deskundigen uit het veld, in gesprek. Wij nodigen je van harte uit op zaterdag 24 juni 2017 op de VVD-Dag: Innovatief Nederland in Eindhoven. Deze dag zijn wij te gast op een unieke locatie, namelijk de High Tech Campus. Lees verder

 • Word lid van de VVD!

  Goed nieuws! Sinds vorige week kun je voor slechts 25 euro één jaar lang lid worden van de VVD met het nieuwe introductielidmaatschap. Lees verder

 • de VVD Waalre zoekt collega's

  Vind jij ook dat het in Waalre nog beter kan? Dat Waalre het beste woondorp blijft nabij vele voorzieningen. En ben je bereidt je daar met hart en ziel voor in te zetten dan moet je vooral doorlezen. Lees verder

 • Metropoolregio

  Komende oordeelsvormende vergadering staat de behandeling van de zienswijze van onze gemeente op de ontwerpbegroting van de metropoolregio Eindhoven in de planning. Dit is een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de lange en moeizame ontstaansgeschiedenis van de metropoolregio Eindhoven (MRE). En natuurlijk om de toekomst van de MRE en regionale samenwerking te beschouwen. Lees verder

 • Zonnepanelen

  Tijdens de raadsvergadering van 4 april j.l. presenteerde wethouder van Liempt, duurzaamheid, een plan om zonnepanelen beschikbaar te maken voor de inwoners van Waalre. Lees verder

 • Raadsvergadering 4 april gebiedsvisie ‘t Hazzo

  Op 5 april jongst leden was er een beeldvormende vergadering over ‘t Hazzo terrein. Lees verder

 • Financiële maandrapportages Turaps

  De Turap’s is zo’n twee jaar geleden ingevoerd door het college om de raad tussentijds te informeren over de stand van de financiële zaken. Lees verder

 • Mark Rutte in het debat van het Zuiden

  © VVD Brainport Regio

  Op uitnodiging van de regionale omroepen van Limburg en Brabant zullen zes lijsttrekkers op zaterdag 11 maart met elkaar in ‘Het Debat van het Zuiden’ gaan. Lees verder

 • Henk Kamp in gesprek met ondernemers

  Bent u ondernemer in de Brainport regio en wilt u in gesprek met Henk Kamp? Het VVD lokaal netwerk Brainport Regio en de BZW nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst met de minister van Economische Zaken, op maandag 6 maart a.s., waarbij de minister zal met u in gesprek zal gaan over thema’s zoals innovatie, ondernemerschap en bereikbaarheid. De bijeenkomst zal plaatshebben op Eindhoven Airport, vanaf 16 uur (inloop om 15:30 uur). Wilt u erbij zijn? Stuur een mail naar vvdfractie@eindhoven.nl o.v.v. uw naam en bedrijf! Lees verder

 • VVD Waalre

  VVD Waalre Lees verder