Nieuws

 • Stem VVD Brabant Lijst 1 , Stem Gaby Scholder #12

  Het is heerlijk wonen, werken en leven in ons mooie Brabant. Je voelt je thuis in ons Brabantse land. Lees verder

 • Toekomst van de Europese Unie na de Brexit, en de Europese verkiezingen

  Op 18 april vindt een unieke lezing plaats in de gemeente Waalre over de Toekomst van de Europese Unie na de Brexit, en de Europese verkiezingen. In deze lezing wordt veel aandacht besteed aan de standpunten van Europarlementariërs. Lees verder

 • Daan Damen nieuwe fractievoorzitter in Waalre

  Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Waalre op 5 februari 2019 heeft Enid Gremmée het voorzitterschap van de fractie overgedragen aan Daan Damen. Enid zit inmiddels in haar derde term als raadslid en vertelde de raad dat dit een goed moment is om het stokje over te dragen Lees verder

 • Lid van Verdienste

  Op de ledenvergadering van 21 november heeft Loek Kruip de VVD-oorkonde “Lid van verdienste” in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de VVD Brainport Regio, Jan Rolfes. Lees verder

 • Begroting 2019 Gemeente Waalre

  Tijdens de raadsvergadering van 6 november is de programmabegroting 2019 voor Waalre unaniem goedgekeurd. De begroting is meerjarig sluitend, een mooi resultaat. Daarbij zit wel een beperkte stijging van de woonlasten, waar wij mee kunnen leven. Lees verder

 • Debatavond Aardgasvrij wonen

  © VVD

  Op 3 oktober organiseert de VVD-Brainport Regio een bijeenkomst over aardgasvrij wonen. De avond is bedoeld voor VVD-leden en sympathisanten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en er meer over willen weten. Na afloop is er een borrel voor alle genodigden Lees verder

 • Save the Date Zaterdag 20 oktober 2018

  © secretaris VVD Brainport Regio

  Save the Date Zaterdag 20 oktober 2018 Lees verder

 • Loek Kruip beëdigd als Wethouder in de gemeente Waalre

  Loek Kruip beëdigd als Wethouder in de gemeente Waalre Lees verder

 • Gemeenschappelijke regelingen

  Met een aantal organisaties heeft Waalre samen met andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling: De 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant zijn eigenaar van: GGD, Omgevingsdienst (ODZOB), Brandweer (Veiligheidsregio) en de Metropoolregio (MRE). Lees verder

 • Visie op goed wonen

  Het voorstel “Visie op goed wonen” stond op 10 april op de agenda van de meningsvormende vergadering van de Gemeenteraad in Waalre. Lees verder

 • VVD-Waalre verkiezingsprogramma 2018-2022

  De VVD is een partij die uitgaat van kansen en oplossingen en niet van bedreigingen en problemen. Wij kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. We zijn er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid of religie en kijken niet naar iemands afkomst, maar naar zijn of haar toekomst. Lees verder

 • De VVD-Waalre vernieuwd.

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de VVD-Waalrede kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Update vanuit VVD Waterschap-bestuurder Jos Kuppens

  © VVD

  De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf en hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop onze provincie en de gemeenten gezamenlijke taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Lees verder

 • VVD-Dag: Innovatief Nederland met Klaas Dijkhoff

  © VVD

  Nederland loopt voorop in de wereld op het gebied van innovatie. En dat is maar goed ook. Innovatie biedt geweldige kansen voor de toekomst. Maar hoe zorgen wij dat ons land ook de komende jaren voorop blijft lopen? Daarover willen wij met jou, samen met deskundigen uit het veld, in gesprek. Wij nodigen je van harte uit op zaterdag 24 juni 2017 op de VVD-Dag: Innovatief Nederland in Eindhoven. Deze dag zijn wij te gast op een unieke locatie, namelijk de High Tech Campus. Lees verder

 • Word lid van de VVD!

  Goed nieuws! Sinds vorige week kun je voor slechts 25 euro één jaar lang lid worden van de VVD met het nieuwe introductielidmaatschap. Lees verder

 • Metropoolregio

  Komende oordeelsvormende vergadering staat de behandeling van de zienswijze van onze gemeente op de ontwerpbegroting van de metropoolregio Eindhoven in de planning. Dit is een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de lange en moeizame ontstaansgeschiedenis van de metropoolregio Eindhoven (MRE). En natuurlijk om de toekomst van de MRE en regionale samenwerking te beschouwen. Lees verder

 • Zonnepanelen

  Tijdens de raadsvergadering van 4 april j.l. presenteerde wethouder van Liempt, duurzaamheid, een plan om zonnepanelen beschikbaar te maken voor de inwoners van Waalre. Lees verder

 • Raadsvergadering 4 april gebiedsvisie ‘t Hazzo

  Op 5 april jongst leden was er een beeldvormende vergadering over ‘t Hazzo terrein. Lees verder

 • Financiële maandrapportages Turaps

  De Turap’s is zo’n twee jaar geleden ingevoerd door het college om de raad tussentijds te informeren over de stand van de financiële zaken. Lees verder

 • Mark Rutte in het debat van het Zuiden

  © VVD Brainport Regio

  Op uitnodiging van de regionale omroepen van Limburg en Brabant zullen zes lijsttrekkers op zaterdag 11 maart met elkaar in ‘Het Debat van het Zuiden’ gaan. Lees verder