Nieuws

 • Marcel Oosterveer nieuwe burgemeester Waalre

  Marcel Oosterveer is voorgedragen om per 1 december 2022 burgemeester van Waalre te worden. Lees verder

 • Afscheid Loek Kruip uit Gemeenteraad

  Loek Kruip neemt afscheid als raadslid in Waalre Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022-2026

  De VVD in Waalre is trots op het programma, dat samen met de leden is geschreven. U kunt het programma vinden in de bijlage. Lees verder

 • Geen windmolens in Waalre

  Fractievoorzitter Daan Damen heeft een ingezonden brief gestuurd naar de lokale pers. Daarin beschrijft hij duidelijk hoe VVD Waalre tegen de problematiek aankijkt. Is de VVD dan tegen duurzame energie? Nee, verre van! Maar het moet passen in het karakter van onze gemeente. Nog belangrijker; er moet draagvlak zijn van de lokale bevolking. En dat ontbreekt. Lees verder

 • Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen

  Op 12 november is de kandidatenlijst voor VVD Waalre vastgesteld. Acht enthousiaste Waalrenaren stellen zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daan Damen is tot lijsttrekker gekozen. Lees verder

 • Extra verhoging OZB in 2022 van tafel

  Op dinsdag 9 november 2021 is in de raadsvergadering de gemeentebegroting voor de jaren 2022-2025 vastgesteld. Een VVD-amendement, om de extra OZB-verhoging van 1,5% te schrappen, is aangenomen. Lees verder

 • Ombouw Eindhovenseweg kan eindelijk beginnen

  Op 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad unaniem een historisch besluit genomen over de financiering van de ombouw en het eerste deel van het ontwerp. Wij zijn als VVD Waalre bijzonder verheugd met deze ontwikkeling. Eindelijk kunnen we stappen zetten naar een veiligere en leefbaardere omgeving en een broodnodige opknapbeurt van het centrum van Aalst. Lees verder

 • Waalre wordt een landgoed rijker

  De gemeenteraad van Waalre heeft op 21 september 2021 het besluit genomen dat landgoed Achtervoorde mag worden gevormd. De VVD is hier blij mee omdat het bedraagt aan natuurbescherming en aan recreatie voor onze inwoners. Lees verder

 • Jaarrekening 2020 en Kaderbrief 2021

  In de raadsvergadering van 6 juli werden besluiten genomen over de jaarrekening 2020 en de kaderbrief. Door een aantal partijen is een amendement ingediend waarbij een negatief saldo in de meerjarenraming in principe aangevuld wordt door een verhoging van de OZB. Het is echter onvermijdelijk om, parallel aan een eventueel beperkte OZB verhoging, ook serieus en kritisch te kijken naar de uitgaven. We schieten er niets mee op om weg te lopen voor deze discussie en inwoners en ondernemers de rekening te presenteren. Lees verder

 • Nieuwe woningen bij winkelcentrum Voldijn: Tegen welke prijs ?

  Onlangs besprak de gemeenteraad een nieuwe ontwikkeling rondom winkelcentrum de Voldijn aan de burgemeester Mollaan. Echter, door een geamendeerd voorstel blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kosten en de risico’s van de grondvervuiling. De VVD heeft dan ook tegen het geamendeerde voorstel moeten stemmen, hoezeer wij de ontwikkeling op zich ook steunen. Lees verder

 • WMO kosten beteugelen. Kan dat?

  De kosten van de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo lopen in Waalre uit de hand. Daarom heeft de VVD een motie ingediend om te laten onderzoeken of deze kosten te beteugelen zijn. Lees verder

 • Loek Kruip in de Gemeenteraad van Waalre

  De VVD in Waalre is blij dat Loek Kruip de vrijgekomen raadszetel in de VVD-fractie wil innemen. Zijn jarenlange ervaring als raadslid in de Waalrese politiek zal binnen de fractie van de VVD goed van pas komen. Lees verder

 • Afscheid VVD-raadslid Enid Gremmée

  Op maandag 8 maart heeft VVD-raadslid Enid Gremmée waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer van Waalre geïnformeerd dat zij haar functie als raadslid van de gemeente Waalre neerlegt. Haar gezondheid stelt haar helaas niet meer in staat om haar raadswerk voort te zetten. De VVD in Waalre betreurt dat zij hiermee een zeer gewaardeerd lid van de VVD-fractie verliest, maar heeft het grootste respect voor haar besluit. Lees verder

 • Dankzij VVD binnenkort verlichting en meer toezicht bij JOP Ericalaan

  Eind november 2020 heeft de VVD-fractie in Waalre raadsvragen gesteld over de situatie rond de jongeren ontmoetingsplek, kortweg de JOP, aan de Ericalaan in Aalst. Deze vragen zijn eind december door het college van B&W beantwoord. Op 19 januari 2021 zijn deze antwoorden in de Raad besproken. Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar een goede plek voor het opschuiven van de JOP met zo’n 50 meter. Daarna zal op de nieuwe plek extra verlichting en beter toezicht komen. Lees verder

 • Financiën op orde, het werk gaat door

  Voor de VVD is een gezonde financiële basis belangrijk. Ondanks de onverwachte uitgaven die samenhangen met corona, staan we er gelukkig goed voor. De begroting 2021 is sluitend en met het uitvoeren van de plannen uit het Waalres Akkoord liggen we goed op koers. Dat betekent niet dat we op onze handen gaan zitten, wij denken en werken zeker ook aan de toekomst. Lees verder

 • Aftreden B&W Waalre

  De VVD in Waalre heeft de afgelopen dagen kennis moeten nemen van de beslissing van burgemeester Brenninkmeijer om per 12 januari 2021 zijn ontslag aan te bieden en van het besluit van de wethouders van de gemeente Waalre om op korte termijn af te treden. Lees verder

 • VVD Waalre steunt bestemmingsplan gezondheidscentrum Waalre

  De VVD is blij met het feit dat hardwerkende ondernemers in samenwerking met onze gemeente dit mooie initiatief van een gezondheidscentrum in Waalre-Dorp gaan realiseren. Lees verder

 • Winstwaarschuwing Begroting 2021

  Tijdens de besluitvormende Raadsvergadering van 15 september 2020, deelde VVD-wethouder Loek Kruip informatie met de Raad over de uitkeringen van de Rijksoverheid naar o.a. gemeenten. Verder zei hij, dat de komende begroting voor 2021 is beleidsarm maar sluitend zal zijn. Hij gaf wel een winstwaarschuwing af. Lees verder

 • Bestuurscrisis in Waalre: vervolg

  Op maandag 24 augustus heeft de gemeenteraad verder gesproken over de bestuurscrisis in Waalre. De VVD-fractie heeft een motie van wantrouwen niet gesteund, maar een motie van afkeuring wel. En als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal de VVD-fractie haar verantwoordelijkheid nemen. Lees verder

 • Bestuurscrisis in Waalre ??

  De VVD fractie Waalre heeft met grote verbazing kennis genomen van de recente berichtgeving over een vertrouwensbreuk tussen de wethouders en de burgemeester. Lees verder