Geen windmolens in Waalre

U heeft ze vast wel eens ergens gezien aan de horizon, grote windmolens die gebruikt worden om duurzame energie op te wekken. Mooi, want zo verlagen we onze CO2-uitstoot, kun je denken. Maar de nadelen van windmolens, daar hoor je veel minder over. Zoals geluidsoverlast. Een constant aanwezig geluid, dat ook boven het geluid van de snelweg uit duidelijk hoorbaar is. Ook ’s nachts, met daardoor voor de omwonenden mogelijke gezondheidsschade door een verstoorde nachtrust. Verder worden jaarlijks vele vogels slachtoffer van een botsing met een windmolen. En natuurlijk de horizonvervuiling: overal die windmolens zichtbaar in de verte. Met een hoogte van ruim 200 meter kun je er moeilijk omheen kijken.

Nu is er sprake van dat die grote windmolens hier in Waalre geplaatst gaan worden. In de Regionale Energiestrategie, zeg maar de plannen voor de regio Eindhoven voor opwek van duurzame energie, staat een mogelijke locatie (een zoekgebied) voor windmolens ingetekend tussen het Gat van Waalre, knooppunt de Hogt en de High Tech Campus. Niet alleen pal naast het natuurgebied Dommeldal, maar ook op korte afstand van de woningen in Waalre-Noord. Meer dan 1600 woningen zouden zo een grote windmolen op minder dan 1 kilometer afstand kunnen krijgen, met alle nadelige gevolgen van dien. En dat zijn dan  alleen nog maar de bestaande woningen. Wij snappen dan ook heel goed dat een groot aantal inwoners hiertegen bezwaar maakt en dat er dus géén draagvlak is voor windmolens bij de Hogt. Wat de VVD betreft is draagvlak bij de inwoners een noodzakelijke voorwaarde om grote projecten op het gebied van duurzame energie in Waalre te realiseren.

Maar terwijl in de regio een aantal zoekgebieden voor windmolens zijn afgevallen, is die in Waalre blijven staan. En dat terwijl alle afgevallen zoekgebieden wat betreft effecten op het milieu en de leefomgeving bijna even slecht scoren. Vreemd genoeg scoort die in Waalre het slechtst, juist vanwege het grote aantal woningen op korte afstand. Maar waarom is het zoekgebied dat het slechtste scoort, dan tóch blijven staan?

Kijken we naar de besluitvorming over het voorstel, dan valt er iets op. In juni bespraken gemeenteraden de Regionale Energiestrategie voor de eerste keer en konden ze daarop een zienswijze geven. Veel gemeenten in de regio waren kritisch, maar Waalre niet. Een gemiste kans. Zeker omdat de VVD destijds al voorgesteld heeft, via een amendement, de noodzaak voor draagvlak in de zienswijze op te nemen. Daarvoor was toen helaas geen meerderheid.

Gelukkig is het nog niet te laat. De VVD neemt opnieuw het initiatief om volgende week, als de gemeenteraad zowel de omgevingsvisie als de Regionale Energiestrategie behandelt, een streep te zetten door de plannen. Want waarom zou je een zoekgebied laten staan, met alle onzekerheid voor de inwoners, terwijl je al weet dat je daar niets kunt vinden?

Misschien denkt u nu “Is de VVD dan tegen duurzame energie?”. Helemaal niet! De VVD wil graag bijdragen aan een duurzamer Waalre, maar het plaatsen van windmolens is niet de juiste manier.

We kunnen ook op andere manieren duurzame energie opwekken. Door zonnepanelen op daken van onze huizen te leggen bijvoorbeeld. Of door kleinschalige initiatieven van inwoners of ondernemers te ondersteunen. Wij vinden de watermolen bij de Volmolen, die 50 Waalrese huishoudens van groene stroom voorziet, daarvan een mooi voorbeeld. Wij hopen dat u met ons wilt meedenken naar manieren om als Waalre hierin onze bijdrage te leveren. We moeten hiervoor samen in deze innovatieve Brainport regio toch creatieve oplossingen kunnen bedenken, waarmee we Waalre mooi kunnen houden? Wij horen graag van u!