Waalre wordt een landgoed rijker

De gemeenteraad van Waalre heeft op 21 september 2021 het besluit genomen dat landgoed Achtervoorde mag worden gevormd. Naast Landgoed Eeckenrhoode aan de Achtereindsestraat wordt nu 5 hectare maisland omgevormd naar natuur. En samen met een bosgebied langs de Tongelreep van zo’n 5 hectare, krijgen we een flink beschermd gebied.

Er wordt nog gekeken naar het iets verleggen van het wandelpad langs dit landgoed dat voor publiek toegankelijke is. Dit om beter zicht te krijgen over het landgoed vanuit verschillende hoeken.

De VVD is hier blij met dit besluit omdat het Landgoed bij gaat dragen aan natuurbescherming en aan recreatie voor onze inwoners.