Nieuwe woningen bij winkelcentrum Voldijn: Tegen welke prijs ?

Op 30 maart 2021 besprak de gemeenteraad een nieuwe ontwikkeling rondom winkelcentrum de Voldijn aan de burgemeester Mollaan. Bij de huidige supermarkt gaat een herontwikkeling plaatsvinden waarbij een vijftigtal nieuwe huurwoningen in alle segmenten gerealiseerd gaat worden. De VVD juicht deze ontwikkeling van harte toe, er is nog steeds grote behoefte aan dergelijke woonruimte in Waalre.

Het plan zou al in 2019 in de raad besproken worden maar werd toen van de agenda gehaald in verband met een geconstateerde grondvervuiling. Deze bleek omvangrijker dan gedacht, en daardoor was discussie ontstaan tussen de gemeente en de ontwikkelaar wie de kosten voor sanering zou moeten dragen.

Het college kwam nu uiteindelijk met een mooi voorstel, waarbij de ontwikkelaar de kosten zowel voor sanering als voor het opnieuw aanleggen van de openbare ruimte en parkeerplaatsen rond het winkelcentrum voor zijn rekening zou nemen.

De VVD kon dit voorstel van harte steunen, omdat de waarde van de grond met openbare parkeerplaatsen op zich verwaarloosbaar is. Daarbij zouden niet alleen alle kosten overgaan naar de ontwikkelaar, maar ook het risico rondom de vervuiling.

Helaas heeft dit voorstel het in de raad niet weten te halen. De fracties D66, AWB en PvdA wensten koste wat kost de grond onder de parkeerplaatsen in eigendom van de gemeente te houden en kwamen daartoe met een amendement waarbij de gemeente alsnog een deel van de sanering en de aanleg van de openbare ruimte zou moeten betalen, in ruil voor een ‘reële bijdrage’.

Fractievoorzitter Daan Damen: “Met dit geamendeerde voorstel blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kosten en de risico’s van de grondvervuiling. Het amendement onderbouwt op geen enkele wijze hoe hoog deze reële bijdrage zou moeten zijn, maar onze inschatting is dat de gemeente met een extra kostenpost van een half miljoen euro blijft zitten. Dit is, zeker gezien de moeizame financiële positie van de gemeente Waalre, simpelweg niet te verantwoorden.”

De VVD heeft dan ook tegen het geamendeerde voorstel moeten stemmen, hoezeer wij de ontwikkeling op zich ook steunen. Met het oog daarop wensen wij het college dan zeker ook alle succes en wijsheid bij de verdere uitvoering en hopen dat zij, in goed overleg met de ontwikkelaar, de kosten toch nog enigszins weten te beperken.