Financiën op orde, het werk gaat door

De begroting 2021 is sluitend en met het uitvoeren van de plannen uit het Waalres Akkoord liggen we goed op koers. Dit ondanks de verstoring door corona en de bestuurlijke onrust. We zijn blij dat het college van burgemeester en wethouders op de inhoud steeds stabiel en krachtig is gebleken, al realiseren we ons goed dat er nog ernstige problemen zijn op te lossen door de gemeenteraad.

Voor de VVD is een gezonde financiële basis belangrijk. Ondanks de onverwachte uitgaven die samenhangen met corona, staan we er gelukkig goed voor. Maar, er zijn verschillende onzekere factoren. Het werkelijke effect van het coronavirus op de gemeentelijke financiën wordt pas op termijn echt duidelijk.

Daarnaast moet de discussie over de hoogte van de bijdrage uit het gemeentefonds, onze grootste bron van inkomsten, onze volle aandacht hebben. Als we op de eerste berichten moeten afgaan, krijgen kleine gemeenten zoals Waalre in de toekomst per inwoner veel minder geld van het Rijk. Zolang hierover onzekerheid bestaat, is de VVD van mening dat we ons terughoudend moeten opstellen wat betreft nieuwe uitgaven.

VVD fractievoorzitter Daan Damen wil wel blijven doorwerken. Hij zegt hierover:

Dat betekent niet dat we op onze handen gaan zitten, wij denken en werken zeker ook aan de toekomst. We blijven bouwen zodat er straks voor iedereen een geschikt en betaalbaar huis in Waalre te vinden is. Onder meer de ontwikkelingen rondom de Gestelsestraat en in Waalre-Noord zijn in volle gang.

Een doorlopende inspanning leveren we ook om de Traverse door Waalre en de Eindhovensweg door Aalst te vernieuwen. En verder zijn de eerste nieuwe ontwikkelingen zichtbaar die uiteindelijk het dorpshart van Aalst een stevige kwaliteitsimpuls moeten gaan geven. Dit alles zal ons dorp mooier en leefbaarder maken.

Net als onze lokale ondernemers zitten we dus niet bij de pakken neer en steken we de handen uit de mouwen. We zagen inspirerende voorbeelden van creativiteit en durf bij onze ondernemers in coronatijd: een sportschool die zich omvormde tot buitengym, een startende lunchroom die zodra de regels het toelieten direct de deuren opende. Om ook in de toekomst onze dorpscentra levendig te houden, hebben we zulke ondernemers hard nodig. Het is dan ook belangrijk als gemeente te doen wat we kunnen om ze te helpen deze moeilijke tijd te doorstaan.

De Raad zal op 27 oktober a.s. de begroting bespreken om een oordeel te vormen. Op 10 november zal dan besluitvorming volgen. Beide vergaderingen zijn online (live) te volgen via de link Raadsinformatie Waalre. In de bijlage vind u de programmabegroting 2021.