Aftreden B&W Waalre

De VVD in Waalre heeft de afgelopen dagen kennis moeten nemen van de beslissing van burgemeester Brenninkmeijer om per 12 januari 2021 zijn ontslag aan te bieden en van het besluit van de wethouders van de gemeente Waalre om op korte termijn af te treden.

Wij hebben hiervoor het grootste respect en accepteren de conclusie dat er in de ingewikkelde bestuurlijke context in Waalre voor dit college van burgemeester en wethouders onvoldoende draagvlak is. Helaas blijkt alle commotie, die in de afgelopen periode ontstaan is, een onoverkomelijke barrière voor het herstel van het vertrouwen in het gemeentebestuur van Waalre.

Dat betreuren wij ten zeerste, omdat er in de afgelopen 2,5 jaar veel is bereikt door VVD-wethouder Kruip en zijn collega’s. De gemeente Waalre staat er gezien de omstandigheden financieel nog goed voor, terwijl grote projecten zoals Duurzaam door Waalre, de ontwikkeling van het dorpshart Aalst en de woningbouwontwikkeling op schema liggen. De VVD zal ervoor waken dat dit ook zo blijft in de komende periode.

Fractievoorzitter Daan Damen:

“De crisis in Waalre heeft hiermee het dieptepunt bereikt. Ik kan alleen maar onze grote waardering uitspreken naar burgemeester Brenninkmeijer en de wethouders dat zij in het belang van Waalre terugtreden. Wij zijn als raad nu aan zet om samen met burgemeester Boelhouwer de weg omhoog te gaan inzetten en zo ook onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bestuurscultuur. Dat zijn we verplicht aan onze inwoners.”

Het bestuur van het lokale VVD-netwerk Brainport Regio spreekt grote dank uit aan Loek Kruip voor zijn jarenlange inzet in de lokale politiek. Wij zullen de VVD in Waalre blijven ondersteunen bij het proces naar een nieuw bestuur voor Waalre.