Bestuurscrisis in Waalre ??

De VVD fractie Waalre heeft met grote verbazing kennis genomen van de recente berichtgeving over een vertrouwensbreuk tussen de wethouders en de burgemeester. Er zou al sinds een aantal weken sprake zijn van een bestuurscrisis in Waalre. Het is moeilijk voor te stellen dat de gemeenteraad nog niet geïnformeerd is over de ernstige situatie zoals die nu in de verschillende berichten naar voren komt. Wij steunen dan ook de wens om op korte termijn in een extra bijeenkomst direct van de betrokkenen te horen wat er nu precies speelt en waarom de raad niet eerder op de hoogte gebracht is.

Waalre verdient immers een daadkrachtig bestuur dat in staat is in goede harmonie invulling te geven aan de opgaven waarvoor wij ons gesteld zien. De VVD fractie zal hierbij niet weglopen van haar verantwoordelijkheid.