Natuurbelevings Centrum Gat van Waalre komt er!

Met steun van de VVD is in de raadsvergadering van 18 februari door de Gemeenteraad met ruime meerderheid het voorstel tot realisatie van een natuurbelevingscentrum aan waterplas de Meeris (gat van Waalre) aangenomen.

Al lange tijd bestaat de wens om in de overgang tussen de woonwijk Waalre-Noord en het natuurgebied rond de plas een horecapunt te realiseren. De VVD is blij dat er een ondernemer bereid is gevonden om nu op deze plek daarmee aan de slag te gaan in de vorm van een natuurbelevingscentrum met daarbij lichte horeca.

VVD woordvoerder Axel Bijnen: "Met dit natuurbelevingscentrum zullen wandelaars en fietsers Waalre-Noord ontdekken als de groene poort van het stedelijk gebied Eindhoven. Wij kunnen hiermee voor een klein gedeelte invulling geven aan de wens van onze raad om Waalre aantrekkelijker te maken voor toeristen en recreanten. "

Het voorliggende plan voorziet in lichte horeca met faciliteiten voor een duikschool.

Om overlast voor omwonenden te voorkomen is een sluitingstijd van 22:00 uur in het bestemmingsplan opgenomen. Zwaardere vormen van horeca met langere openingstijden zijn in dit bestemmingsplan nu en ook in de toekomst niet mogelijk als het aan de VVD ligt. De beperking tot lichte horeca en de beperkte openingstijden waren harde eisen om in te stemmen met dit bestemmingsplan.

Naar aanleiding van zorgen van de bewoners van het nabijgelegen appartementencomplex gaf VVD wethouder Loek Kruip nog aan dat er zorgvuldig gekeken is naar de locatie van het natuurbelevingscentrum, maar dat de situatie op de voormalige vuilstort geen ruimte biedt voor een grotere afstand tot de appartementen. Het bestemmingsplan is dan ook vastgesteld conform het oorspronkelijke voorstel.