Startnotite Toerisme en Recreatie aangenomen

Startnotite Toerisme en Recreatie aangenomen


Op 21 januari heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem de startnotitie Toerisme en Recreatie van VVD Wethouder Loek Kruip aangenomen.

Centraal hierin staat dat Waalre een aantrekkelijke woongemeente is en wil blijven. Bij dit vertrekpunt zijn juist de recreatieve voorzieningen in Waalre voor haar eigen (en regio) inwoners van belang.

In een stappenplan zal via een zeer gedegen en uitgebreid samenwerkings- en participatieproces eind 2020 een beleidsnota aan de raad worden voorgelegd. Daarin zullen, uitgaande van het huidige toeristisch recreatieve aanbod, trends en ontwikkelingen worden geschetst. UIteindelijk zal in deze nota een programma met de belangrijkste projecten en acties voor komende jaren worden opgesteld.

Wethouder Loek Kruip: “Het primaire doel is dan ook om de recreatieve aantrekkelijkheid van Waalre voor haar eigen inwoners en regio-inwoners te verbeteren en als ondergeschikte afgeleide daarvan meer bezoekers (regio-inwoners en toeristen) naar Waalre te trekken, zolang dit geen afbreuk doet aan het ‘goed wonen’ in Waalre”.

VVD Fractievoorzitter Daan Damen: “Mede door de unaniem aangenomen kaders die de raad stelt, zoals het behouden van cultuurhistorische waarden of het versterken van natuur en groen, biedt deze startnotitie voldoende basis om alle facetten van toerisme en recreatie uit te werken. Waalre wil een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een duurzame woon- en leefomgeving en voldoende voorzieningen”