Vacature Fractievertegenwoordiger VVD-Waalre

Ben je iemand die geïnteresseerd is in de lokale politiek? Ben je lid van de VVD of bereid dat te worden? Woon je in Waalre? Wil jij graag bijdragen aan de toekomst van Waalre? Aan de vrijheid voor iedereen om zijn toekomst zelf vorm te geven? En aan een veilig en bereikbaar Waalre?

Wij, de fractie vande VVD in Waalre, zijn ter uitbreiding van de fractie op zoek naar één of twee fractievertegenwoordiger(s) (m/v) die in de breedste zin van het woord kan bijdragen om namens de VVD in Waalre een scherp liberaal geluid te laten horen.

Wie zijn wij?

De fractie van de VVD in Waalre bestaat op dit moment uit drie raadsleden. Ze voert zoveel als mogelijk het verkiezingsprogramma uit, is politiek zichtbaar en neemt initiatieven om Waalre liberaler te maken. De fractie onderhoudt contacten metinwoners, ondernemers en organisaties uit het dorp en stuurt waar nodig hetbeleid bij. Op dit moment zit de VVD samen met het CDA en Aalst-Waalre Belang in een coalitie. Verder zit er namens de VVD een wethouder in het college.

Wat verwachten wij van jou?

1. Werkzaamhedenals als fractielid:

  Bijwonen van fractievergaderingen endaarin actief bijdragen in het bepalen van de politieke standpunten

  Namens de fractie deelnemen aan raadsinformatieavonden en oordeelsvormende bijeenkomsten (als vervanger van een raadslid);

  Technische vragen stellen over geagendeerde onderwerpen;

  Indien van toepassing deelnemen aan projectcommissies en werkgroepen (na benoeming door de raad);

  Actief bijdragen aan politiekeactiviteiten voor VVD leden en belangstellenden; en

  In overleg verdere ondersteuning van de raadsleden zoals het onderhouden van contacten met hetVVD netwerkbestuur Brainport Regio voor uitwisseling van informatie.

2. Social Media activiteiten:

  Creëren, optimaliseren, onderhouden van Social Media; en

  Het naleven van Social Media beleid / Social Mediarichtlijnen.

Wat kan jij verwachten?

  Je vormt mede het politieke gezicht van de VVD in Waalre;

  Je wordt formeel beëdigd als fractievertegenwoordiger;

  Je krijgt inkijk en ervaring in het reilen en zeilen van de politiek binnen een volksvertegenwoordiging;

  Een vergoeding van € 66,= per officiële gemeentelijke bijeenkomst waaraan je deelneemt; en

  In overleg kun je deelnemen aan trainingen van de VVD.

Ben je geïnteresseerd?

Mail dan je CV en motivatie naar secretaris@brainportregio.vvd.nl. Voor vragen of als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Murk Eland via het e-mailadres.