Doorstart coalitie Waalre

De fracties AWB, VVD en CDA in de gemeenteraad van Waalre hebben met teleurstelling kennis genomen van de aankondiging van de fractie ZW14 geen deel meer te nemen aan het onderzoek naar een doorstart van de coalitie. De fracties AWB, VVD en CDA hebben daarop volgend overeenstemming bereikt over een doorstart van de coalitie met deze drie partijen.

Na de besloten bijeenkomst met de gemeenteraad en de wethouders op 16 april jl. hebben de vijf coalitiefracties aangegeven te willen onderzoeken op welke wijze een doorstart van de coalitie kan plaatsvinden. ZW14 heeft eerder deze week aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in een positieve uitkomst van dit onderzoek. De ingrijpende bestuurlijke vernieuwing, zoals die hen voor ogen staat, is niet te verenigen met de slagvaardigheid van bestuur, die noodzakelijk is om met succes invulling te kunnen geven aan de majeure opgaven waarvoor Waalre zich gesteld ziet.


AWB heeft daarop, als grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, het initiatief genomen om met VVD en CDA een hernieuwde samenwerking aan te gaan, waarbij continuïteit van bestuur gewaarborgd is. De drie partijen spreken hierbij nogmaals hun steun uit aan het voltallige college en onderschrijven de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het Waalres Akkoord. De partijen zullen op korte termijn nader invulling geven aan de nieuwe samenwerking.

Jo Claessen (AWB): Bij de beantwoording van de vraag hoe nu verder zijn wij op zoek gegaan naar een solide basis om het Waalres Akkoord tot uitvoering te kunnen brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit met VVD en CDA in goede harmonie gaat lukken.”

Daan Damen (VVD): “In het belang van onze inwoners moet de trein nu verder rijden. Vernieuwend waar het kan, slagvaardig waar het moet.”

Suzan van de Goor (CDA): “Waalre heeft een stabiele coalitie nodig. Met AWB en VVD leggen we daar nu het fundament voor.“