Lid van Verdienste

Op de ledenvergadering van 21 november heeft Loek Kruip de VVD-oorkonde “Lid van verdienste” in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de VVD Brainport Regio, Jan Rolfes.

Het VVD-Hoofdbestuur heeft deze bijzondere waardering toegekend vanwege Loek’s jarenlange onafgebroken inzet voor de partij.

Loek is sinds 1986 VVD-lid en als de drijvende kracht bij de VVD-Waalre is Loek behalve bestuurslid ook betrokken geweest bij zowat alle verkiezingscampagnes.

Vanaf 2010 is hij actief geweest als raadslid en dit voorjaar benoemd als Wethouder Financiën, Economie, Verkeer en vervoer in de gemeente Waalre.

Loek, namens het VVD-Hoofdbestuur en het netwerkbestuur VVD Brainport Regio heel veel dank voor jouw inzet in de afgelopen 32 jaar!


Jan Rolfes

VVD-Brainport Regio

Voorzitter