Gemeenschappelijke regelingen

Met een aantal organisaties heeft Waalre samen met andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling: De 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant zijn eigenaar van: GGD, Omgevingsdienst (ODZOB), Brandweer (Veiligheidsregio) en de Metropoolregio (MRE).

Deze organisaties voeren diensten uit die voor elk van die gemeenten afzonderlijk ondoenlijk zijn om zelf te organiseren.

 

In de raadsbijeenkomst op 24 april zullen de conceptbegrotingen van die organisaties (behalve van de veiligheidsregio) aan de orde komen.

In de conceptbegroting voor de MRE is door de nog niet afgeronde herbezinning van de taken voor een beleidsarme benadering gekozen, d.w.z. dat er niet veel veranderd ten opzichte van de vorige conceptbegroting en de begroting pas wordt aangepast als de taken (en bijbehorende activiteiten) bekend zijn.

 

Werk in uitvoering! Maar wel verwarrend!

 

Loek Kruip