VVD-Waalre verkiezingsprogramma 2018-2022

De VVD is een partij die uitgaat van kansen en oplossingen en niet van bedreigingen en problemen. Wij kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. We zijn er voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid of religie en kijken niet naar iemands afkomst, maar naar zijn of haar toekomst.

Voor de VVD maakt de overheid niet het verschil, mensen maken het verschil! Er zijn in Waalre veel vrijwilligers, initiatiefnemers die zich inzetten voor hun club, straat of wijk; dat is de kracht van onze gemeente. De VVD wil vrijwilligers steunen waar dit nodig is. Wij willen zoveel mogelijk overlaten aan mensen, bedrijven en organisaties in onze gemeente en onnodige belemmeringen wegnemen. Heb je echt hulp nodig, dan krijg je die. Wij willen een gemeente die ervoor zorgt dat ieder individu zijn of haar capaciteiten optimaal kan benutten.

In de bijlage kan je ons verkiezingsprogramma lezen.

Jij maakt het verschil, stem 21 maart op de VVD-Waalre.