Loek Kruip

Ik ben mensgericht maar zeker ook resultaatgericht. Ik vind het van groot belang om afgewogen keuzes te maken. Mijn afweging daarbij is dat regelgeving dient te stoppen waar individuele vrijheid begint.

Mijn visie is dat de gemeente een serviceorganisatie is voor haar inwoners. Politieke keuzes zal ik maken met een maximale vrijheid voor de inwoners voor ogen. Ik vind het belangrijk dat het College en de Gemeenteraad duidelijke doelen moeten stellen en maatschappelijk afgewogen beslissingen nemen die gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Behoeften dienen omgezet te worden in daden, gebaseerd op inzicht in het onderwerp en respect voor allen die er bij betrokken zijn. Zorgvuldigheid en het nakomen van afspraken zijn voor mij essentieel om invulling te geven aan het gestelde vertrouwen. Daarmee wint de gemeente aan geloofwaardigheid en dus aan draagvlak voor haar dienstverlening.