Begroting 2019 Gemeente Waalre

Tijdens de raadsvergadering van 6 november is de programmabegroting 2019 voor Waalre unaniem goedgekeurd. De begroting is meerjarig sluitend, een mooi resultaat. Daarbij zit wel een beperkte stijging van de woonlasten, waar wij mee kunnen leven.

De financiƫle risico's zijn ruimschoots afgedekt door onze reserves, maar dat betekent niet dat er geen risico's zijn. De uitgaven aan de jeugdzorg blijven op een zorgelijk hoog niveau. De toestand van wegen,

fiets- en voetpaden in Waalre behoeft onze volle aandacht, hier is een forse inhaalslag te maken.

Wij zetten in op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze winkelcentra. Daarbij zijn gratis parkeren en voldoende parkeerplaatsen van essentieel belang. Wij willen de parkeergelegenheid op de driehoek Wollenbergstraat - Blokvenlaan - Willibrorduslaan behouden. Terugkrabbelen, zoals het Eindhovens Dagblad stelt? Nee, wel beter begrip van de financiƫle consequenties voordat een definitief besluit genomen wordt.

Wij zien met vertrouwen uit naar het komende jaar !


VVD-Fractie