Visie op goed wonen

Het voorstel “Visie op goed wonen” stond op 10 april op de agenda van de meningsvormende vergadering van de Gemeenteraad.

Een kick-off voor een onderzoek naar wat Waalre nou een prima woongemeente maakt. Daar waar de vorige update in 2013 – de woonvisie - met name keuzes en plannen voor het bouwen van woningen betrof wordt met deze startnotitie zowel wonen als leven in Waalre meer onder de loep genomen.

Dus een “habitat” benadering! En: geen studie achter bureaus en met ambtelijke overleggen maar door onze inwoners om input te vragen en dat te gebruiken om kernachtig de kwaliteit in Waalre te belichten. Een prima voorbeeld van burgerparticipatie om fijnmazig te achterhalen wat onze inwoners belangrijk vinden en hoe zij hiermee om willen gaan.

De fractie van de VVD wilde graag dat “vrije tijd” een onderwerp wordt in deze burgerpeiling, maar de VVD-wethouder José van Dijk ziet veeleer dat aanvullende thema’s vanuit de bevolking aangedragen worden.

Ook de VVD wacht met grote belangstelling de resultaten af die belangrijk zijn voor tal van toekomstige ontwikkelingen in Waalre.   

Loek Kruip

Lees ook het premium artikel in het Eindhovens Dagblad

https://www.ed.nl/waalre/is-waalre-de-plek-om-te-wonen~a7020f6d/