VVD Waalre

Waalre is een prachtige gemeente om te wonen, dat is onze kwaliteit. Als raadsleden spannen we ons graag in om dat zo te laten blijven. Dat betekent dat we goede voorzieningen moeten hebben zoals winkels, recreatie en groen.

De VVD denkt dat we dat kunnen bereiken door aantrekkelijker te worden voor toeristen en recreanten en uiteraard eigen inwoners. Want de voorzieningen die mensen van buiten aantrekken – horeca, een leuke galerie, leuke winkeltjes – zijn ook aantrekkelijk voor ons! De VVD is dus heel blij dat er steeds meer wandel en fietsmogelijkheden gecreëerd worden. Dat stimuleert ondernemers om met een interessant aanbod te komen en zij ondersteunen dan op hun beurt de gemeenschap, met sponsorgeld bijvoorbeeld. Zo blijven wij een sterke, zelfstandige gemeente.

De VVD is er trots op dat Waalre zijn zaakjes financieel zo goed op orde heeft: we staan op de 33e plaats van de 400 gemeenten in Nederland.

Er zijn de afgelopen jaren ,onder de verantwoordelijkheid van de VVD wethouder ,soms pijnlijke keuzes gemaakt maar wij zijn nu wel één van de meest financieel gezonde en stabiele gemeente in onze omgeving. Er wordt immers vaak beweerd dat kleine gemeenten geen bestaansrecht hebben en maar moeten samengaan met andere gemeenten. Wij laten zien dat we als gemeente prima voor onszelf kunnen zorgen!

Samenwerking met andere gemeenten of organisaties is essentieel om de steeds complexere taken van de lokale overheid te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij moeten we wel de regie houden. Het moet geen eenheidsworst worden maar moet tegemoetkomen aan hetgeen Waalre en haar inwoners nodig heeft.

Daar blijven we als VVD goed op letten de komende jaren. Als voorbeeld de veranderingen in de maatschappelijke ondersteuning en zorg. Eén gezin, één plan, één coördinator is een prima uitgangspunt.

De gemeente blijft het vangnet voor die genen die het nodig hebben en waar ondersteuning hard nodig is. Ook de ondersteuning van mantelzorgers is daarbij essentieel en waar de mantelzorgers ontzien moeten worden moet de gemeente, samen met vrijwilligers, klaar staan om te ondersteunen. De gemeente zal daarvoor ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten om o.a. in deze taak te voorzien.

Wij regelen veel van de taken in de zorg en ondersteuning samen met de regio en die coördinator zit gewoon hier in Waalre! Die komt bij je thuis om met je te praten. De VVD vindt het dus heel goed dat die taken naar de gemeente komen. En ook dat zal ertoe bijdragen dat Waalre een fijne woongemeente blijft!

Op deze website vind je alle informatie over de mensen achter de VVD afdeling Waalre, de komende activiteiten en ander nieuws.


Kijk ook eens op de website van de Kamercentrale Brabant: