Zonnepanelen

Tijdens de raadsvergadering van 4 april j.l. presenteerde wethouder van Liempt, duurzaamheid, een plan om zonnepanelen beschikbaar te maken voor de inwoners van Waalre.

De gemeente Waalre heeft zich aangesloten bij een groep gemeenten in Zuid Oost Brabant met als doel om de aanschaf van zonnepanelen, d.m.v. een lening via de gemeente, aantrekkelijk te maken voor de bewoners.

Na wat kritische vragen van de VVD-fractie met name hoe de ambtelijke inzet van de gemeente Waalre bekostigd wordt, of het genoemde aantal van 14 panelen voor een dak niet wat veel is en wat er met het beoogde (kleine) voordeel voor de burger gebeurd als deze 14 panelen niet haalbaar blijkt, ging de gemeenteraad akkoord met het gepresenteerde plan.

Waalre hoopt, mede met dit plan, mee te helpen om de doelstellingen van klimaatakkoord van Parijs te bereiken.