Raadsvergadering 4 april gebiedsvisie ‘t Hazzo

Op 5 april jongst leden was er een beeldvormende vergadering over ‘t Hazzo terrein.

Op 5 april jongst leden was er een beeldvormende vergadering over ‘t Hazzo terrein. Dit ging over de op te stellen gebiedsvisie voor dit gehele gebied. Het ging dus niet over wat wanneer waar precies gedaan gaat worden, maar expliciet alleen over de ontwikkelkaders.

De publieke tribune was goed gevuld met inwoners/belanghebbenden en met mensen van het KBO en de Aalster seniorenvereniging.

Deze laatste 2 groepen maken zich zorgen over of er wel voldoende ruimte blijft voor de activiteiten die nu in ’t Hazzo plaats vinden. De VVD heeft de indruk dat met dit laatste uitermate zorgvuldig is om gegaan.