Enid Gremmée

Ik wil bereiken dat Waalre over 4 jaar in staat is gebleken de taken die vanuit de landelijke overheid op ons afkomen zoals op het gebied van participatiewet, WMO en jeugdzorg goed aan kan. En dat Waalre over 4 jaar nog steeds een zelfstandige gemeente is met een bloeiend verenigingsleven.

Sinds 1988 woon ik met mijn gezin in Waalre. Onze dochters hebben hier alle drie de basisschool doorlopen. Ik heb een achtergrond in logistiek en ICT (informatie-analist) en ben al eerder actief geweest in de Waalrese politiek..

Ik kan nuchter zijn als dat nodig is en laat me niet meeslepen door de waan van de dag. Ik kan goed luisteren en alle kanten van een zaak afwegen. Zo kom ik tot een weloverwogen besluit.