José van Dijk

Ik ben bijna 20-jaar woonachtig in de gemeente Waalre. Hier met twee opgroeiende kinderen op een zeer prettige manier gewoond en dit gun ik iedereen. Ik vind dat dit zo moet blijven en daar wil ik me de komende 4  jaar graag voor inzetten. De functie van raadslid sluit goed aan bij mijn kennis en ervaring, o.a. als  directielid bij een grote landelijke ontwikkelaar. Ik ben 35 jaar werkzaam geweest in de wereld van de ruimtelijke ordening en de bouw en vastgoed. Hierdoor goed op de hoogte van veel zaken die spelen bij gemeenten.

Waalre verdient een daadkrachtig bestuur. Hier kan en wil ik mijn bijdrage aan leveren. Ik hecht  belang aan eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast ben ik van mening dat er niemand tussen de wal en het schip mag vallen. 

Ik wil u graag vertegenwoordigen in de komende raadsperiode.