Coalitieprogramma

De coalitie van de gemeente Waalre wordt gevormd door D66, VVD, CDA en PvdA. Op 24 april 2014 is het coalitieakkoord vastgesteld.